Implantologie

Orthodontie

Tandheelkunde

Mondhygiëne

implantOLOGIE

Een implantaat is een titanium schroefje dat in de kaakbot wordt aangebracht.
Hij kan gebruikt worden als pijler voor een klikgebit of een kunstwortel voor onder een kroon. Bij City Mondzorg wordt dit gedaan door tandarts/implantoloog Mlodecki.

Aandacht voor uw gebit

Er wordt altijd veel aandacht besteed aan het geven van uitleg en het bespreken van de behandelalternatieven. Het is voor ons van groot belang dat je weet waar je aan toe bent als je een implantaat laat plaatsen.
Tandarts Mlodecki is NVOI erkende implantoloog - het is een register die implantologen met de meeste ervaring verzameld.

"WIJ LATEN U WEER LACHEN"

Enkele voordelen van implantaten

01

Implantaten vervangen de tandwortels. Hierdoor slinkt het bot niet en krijgt u geen ingevallen mond.

02

Implantaten herstellen uw natuurlijke kauwvermogen.

03

Kronen op implantaten voelen, functioneren en zien er precies hetzelfde uit als eigen tanden.

04

Bij een implantaat worden er geen gezonde tanden aangetast, wat bij een brug wel het geval is.

Alles wat u moet weten over implantaten

Werkwijze

Onze werkwijze is eenvoudig. Tijdens het kennismakingsconsult wordt bepaald of toepassing van implantaten voor u geschikt is. Voordat implantaten kunnen worden aangebracht, vindt een uitgebreid onderzoek plaats. Wij bekijken of de algemene gezondheid goed is en bepalen de conditie van het kaakbot en het tandvlees. Vervolgens bepalen wij of een implantaat tot de mogelijkheden behoort, welk implantaat geschikt is en hoeveel implantaten er nodig zijn.

Alle gegevens worden vastgelegd in een behandelplan. Het plan geeft precies aan wie wat doet en wanneer bepaalde behandelingen moeten plaats vinden. De uitvoering van het plan gebeurt in principe in onze kliniek. Wanneer we ondersteuning nodig hebben van andere specialisten, regelen wij dat voor u. Wij zijn uw aanspreekpunt. Wij zorgen ervoor dat alle risico's ingeschat zijn en dat door tussentijdse evaluaties de kwaliteit en esthetiek van uw gebit gewaarborgd blijven. 

Kortom: City Mondzorg is uw persoonlijk begeleider vanaf de kennismaking tot aan het eindresultaat.

Wat is een implantaat ?

Een implantaat is een titanium schroefje dat in de kaakbot wordt aangebracht. Hij kan gebruikt worden als pijler voor een klikgebit of een kunstwortel voor onder een kroon. 

Wanneer een implantaat ?

Een implantaat behandeling kan worden toegepast in elk geval wanneer er een tand getrokken
(tandarts zegt - geëxtraheerd) moet worden. Het kan worden toegepast ook als u al langer een tand /kies mist.

Hoe ziet een behandeling bij een implantoloog eruit ?

De behandeling begint altijd met een gesprek vooraf en een 3D foto - een CBCT.
Naar aanleiding van de foto kan er bepaald worden of er een implantaat geplaatst kan worden,
of er genoeg bot aanwezig is en of er eventueel wat bot bij geplaatst moet worden (botopbouw).

Het plaatsen van een implantaat wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving - dezelfde verdoving die u krijgt bij het vullen van een tand.

De behandeling zelf is volledig pijnloos. 

Waarom een implantaat?

Wanneer u een of meerdere tanden mist is het plaatsen van een implantaat een ideale oplossing. Door het plaatsen van een implantaat kan er een hele nieuwe tand/kies gebouwd worden. Uw eigen tanden worden dan niet aangetast zoals het is bijvoorbeeld bij het maken van een brug. 

Hoeveel kost een implantaat ?

Ieder van ons is anders dus elk behandelplan wordt op maat gemaakt.
De kosten van de behandeling kunnen dus per persoon verschillen - de implantoloog maakt voor u altijd
een begroting nadat er een intake gesprek heeft plaatsgevonden. 

De voor- en nadelen van implantaten:

De implantaten hebben weinig nadelen en er is geen beter middel om eigen tanden te vervangen.
Toch kan het weefsel rondom de implantaten gaan ontsteken wanneer er onvoldoende aandacht wordt besteed aan mondhygiëne. Daarom vinden we het belangrijk om elke patient regelmatig te zien voor controles.

Wat is de levensduur van implantaten ?

Onze mondhygiëne en ook algehele gezondheid kunnen bepalend worden voor de levensduur van implantaten. De risico's worden vooraf ingeschat en daarom komt het heel zelden voor dat de implantaten verloren gaan.

Worden implantaten vergoed ?

De implantaten kunnen worden vergoed alleen bij patiënten met kunstgebit of in sommige speciale situaties - wanneer een tand of kies verloren gaat op jonge leeftijd naar aanleiding van ongeluk of wanneer niet alle tanden aangelegd zijn. De tandarts dient een aanvraag in bij de verzekering.
Wanneer er een machtiging voor is gegeven, worden de implantaten en het klikgebit of kroon grotendeels betaald door de verzekering. De patient betaalt altijd een deel zelf - eigen bijdrage en eventueel eigen risico (mits die al op is). De vergoeding komt vanuit de basisverzekering.
Implantoloog van City Mondzorg heeft contracten afgesloten met de meerdere verzekeraars, waardoor uw eigen bijdrage minimaal is. Wanneer u maar een tand wilt laten vervangen door een implantaat, kunt u overleggen met uw verzekeraar of u daar vergoeding voor kunt verwachten. 

Wat is een all-on-4 ?

Een all-on-4 of all-on-6 is is een brug op 4 of 6 implantaten.
Dit betekent dat de nieuwe tanden vastzitten en niet eruit gehaald kunnen worden - alleen door de tandarts tijdens periodieke controle. Soms kunnen de implantaten geplaatst worden meteen na het trekken van tanden. De kosten van een all-on constructie wordt niet betaald door de verzekeraars.

Wat is een klikgebit ?

Een klikgebit is een prothese op implantaten. De prothese is uitneembaar en kan in de hand gepoetst worden.

We kennen 2 soorten van klikgebit:
een prothese op drukknoppen of een staafje (steg). De tandarts samen met de tandprotheticus bepalen welk systeem beter bij u past.
Een klikgebit kan worden vergoed vanuit de basisverzekering - toch dient de zorgverlener het voor u aanvragen.

Afspraak maken

Wilt u zich als nieuwe patiënt aanmelden bij City Mondzorg? Vul dan uw gegevens in middels dit inschrijfformulier. Nadat we uw inschrijving hebben ontvangen nemen we contact met u op om dit te bevestigen.

Implantologie

Orthodontie

Tandheelkunde

Mondhygiëne